Φυτά

14.Φίκος λυράτα (Ύψος : 98 εκ.) με κασπώ
14.Φίκος λυράτα (Ύψος : 98 εκ.) με κασπώ

Τιμή : 32€

17.Βρομέλια (Ύψος : 45 εκ.) με κασπώ
17.Βρομέλια (Ύψος : 45 εκ.) με κασπώ

Τιμή : 25€

13. Σενέκιο με κασπώ (Ύψος : 11 εκ.)
13. Σενέκιο με κασπώ (Ύψος : 11 εκ.)

Τιμή : 15€

10. Τιλάνσια ( Ύψος : 32 εκ.) με κασπώ
10. Τιλάνσια ( Ύψος : 32 εκ.) με κασπώ

Τιμή : 18€

1. Ζάμια (μικρή) με κασπώ
1. Ζάμια (μικρή) με κασπώ

Τιμή : 18€

3.Καλαγχόη (Ύψος : 26 εκ. , Περίμετρος 43 εκ.) με κασπώ
3.Καλαγχόη (Ύψος : 26 εκ. , Περίμετρος 43 εκ.) με κασπώ

Τιμή : 10€ 

5.Σανσιβέρια ( Ύψος : 38 εκ. , Περίμετρος 40 εκ.) με κασπώ
5.Σανσιβέρια ( Ύψος : 38 εκ. , Περίμετρος 40 εκ.) με κασπώ

Τιμή : 18€

7.Σπαθίφυλλο (Ύψος : 71 εκ. , Περίμετρος 46 εκ.)
7.Σπαθίφυλλο (Ύψος : 71 εκ. , Περίμετρος 46 εκ.)

Τιμή : 20€  

8.Ανθούριο (Ύψος : 63 εκ. , Περίμετρος : 68 εκ.) με κασπώ
8.Ανθούριο (Ύψος : 63 εκ. , Περίμετρος : 68 εκ.) με κασπώ

Τιμή : 40€  

9.Σανσιβέρια ( Ύψος : 70 εκ.) με κασπώ
9.Σανσιβέρια ( Ύψος : 70 εκ.) με κασπώ

Τιμή : 40€

15.Δράκαινα (Ύψος : 82 εκ.) με κασπώ
15.Δράκαινα (Ύψος : 82 εκ.) με κασπώ

Τιμή : 42€

16.Φίκος ελάστικα (Ύψος : 70 εκ.) με κασπώ
16.Φίκος ελάστικα (Ύψος : 70 εκ.) με κασπώ

Τιμή : 32€

11.Βιγόνια με κασπώ (Ύψος : 24  εκ.)
11.Βιγόνια με κασπώ (Ύψος : 24 εκ.)

Τιμή : 17€

12.Βιγόνια με κασπώ (Ύψος : 24  εκ.)
12.Βιγόνια με κασπώ (Ύψος : 24 εκ.)

Τιμή : 17€

2.Παχίρα με κασπώ
2.Παχίρα με κασπώ

Τιμή : 27

4.Γκουσμάνια (Ύψος : 62 εκ. , Περίμετρος 52 εκ.) με κασπώ
4.Γκουσμάνια (Ύψος : 62 εκ. , Περίμετρος 52 εκ.) με κασπώ

Τιμή : 25€

6.Ζάμια ( Ύψος : 84 εκ. , Περίμετρος 83 εκ.)
6.Ζάμια ( Ύψος : 84 εκ. , Περίμετρος 83 εκ.)

Τιμή : 40€  

Τηλέφωνο: 210 5542610