Μπονσάι

1.Ύψος : 34 εκ. , Περίμετρος : 44 εκ.
1.Ύψος : 34 εκ. , Περίμετρος : 44 εκ.

Τιμή : 25€

3.Ύψος : 74 εκ. , Περίμετρος : 95 εκ.
3.Ύψος : 74 εκ. , Περίμετρος : 95 εκ.

Τιμή : 80

2.Ύψος : 58 εκ. , Περίμετρος : 65 εκ.
2.Ύψος : 58 εκ. , Περίμετρος : 65 εκ.

Τιμή : 45€

4.Ύψος : 82 εκ. , Περίμετρος : 57 εκ.
4.Ύψος : 82 εκ. , Περίμετρος : 57 εκ.

Τιμή : 90

Τηλέφωνο: 210 5542610