Παχύφυτα

Προσθέστε υπότιτλο εδώ

8.Ύψος : 17 εκ. , Περίμετρος : 11 εκ.
8.Ύψος : 17 εκ. , Περίμετρος : 11 εκ.

Τιμή : 23€

1.Ύψος : 11 εκ. , Περίμετρος : 28 εκ.
1.Ύψος : 11 εκ. , Περίμετρος : 28 εκ.

Τιμή : 7€

3.Ύψος : 19 εκ. , Περίμετρος : 34 εκ.
3.Ύψος : 19 εκ. , Περίμετρος : 34 εκ.

Τιμή : 12€

5.Ύψος : 31 εκ. , Περίμετρος : 32 εκ.
5.Ύψος : 31 εκ. , Περίμετρος : 32 εκ.

Τιμή : 18€

7.Ύψος : 19 εκ. , Περίμετρος : 34 εκ.
7.Ύψος : 19 εκ. , Περίμετρος : 34 εκ.

Τιμή : 18€ 

9. Ύψος : 17 εκ. , Περίμετρος : 11 εκ.
9. Ύψος : 17 εκ. , Περίμετρος : 11 εκ.

Τιμή : 23€

2.Ύψος : 21 εκ. , Περίμετρος : 35 εκ.
2.Ύψος : 21 εκ. , Περίμετρος : 35 εκ.

Τιμή : 18€

4.Ύψος : 21 εκ. , Περίμετρος : 35 εκ.
4.Ύψος : 21 εκ. , Περίμετρος : 35 εκ.

Τιμή : 18€

6.Ύψος : 16 εκ. , Περίμετρος : 37 εκ.
6.Ύψος : 16 εκ. , Περίμετρος : 37 εκ.

Τιμή : 18€

Τηλέφωνο: 210 5542610